Subnhanhs

Nụ Hôn Khuynh

Nụ Hôn Khuynh Thành Tập 18

Nụ Hôn Khuynh

 Nụ Hôn Khuynh Thành kể về Thịnh Hạ, một chỉ đạo nụ hôn vô danh đứng tầng lớp cuối cùng của Hoành Điếm, đã xuyên không vào bộ truyện tranh “Nàng chạy chàng đuổi”, buộc phải hoành thành nhiệm vụ mới được quay về hiện thực, kỳ lạ thế nào …

Read More »
Subnhanhs