Subnhanhs

Thần Ẩn Tập

Thần Ẩn Tập 33

Thần Ẩn Tập

 Thần Ẩn kể về câu chuyện đầy cảm hứng kể về A Âm, thú Thủy Ngưng chăm chỉ cầu tiến và Cổ Tấn, con trai của chân thần bị phong ấn thần lực, hai người tình cờ quen biết, từ đây bước vào con đường tìm kiếm tiên nguyên Phượng …

Read More »
Subnhanhs