Subnhanhs

Thần Ấn Vương

Thần Ấn Vương Tọa Tập 88

Thần Ấn Vương

 Thần Ấn Vương Tọa kể về 6000 năm trước, Ma Thần Hoàng Phong Tú cùng 72 Ma Thần trụ từ trên trời giáng xuống, tất cả sinh vật nhiễm phải khí tức do Ma Thần trụ tỏa ra, lập tức sẽ biến dị thành sinh vật Ma tộc, nhân loại …

Read More »
Subnhanhs