Subnhanhs

Thiên Quan Tứ

Thiên Quan Tứ Phúc (Phần 2) Tập 9

Thiên Quan Tứ

 Thiên Quan Tứ Phúc (Phần 2) kể về sự việc Ải Bán Nguyệt vừa kết thúc, Tạ Liên nhận lệnh từ Thần Võ Đại Đế Quân Ngô về thiên đình báo cáo sự việc, nhưng không ngờ lại biết thêm tin tức có thần quan phát tín hiệu cầu cứu …

Read More »
Subnhanhs