Subnhanhs

Thiếu Niên Minh

Thiếu Niên Minh Long Tập 26

Thiếu Niên Minh

 Thiếu Niên Minh Long nhằm phát huy tối đa tiềm năng của học sinh, Trường THPT Thực Nghiệm Minh Long, một ngôi trường tư thục tại thành phố Tinh Châu, đã thành lập lớp 12-11 do thầy giáo tiếng Anh xuất sắc Lôi Minh và cô giáo tâm lý Tang …

Read More »
Subnhanhs