Subnhanhs

Thượng Hải Phồn

Thượng Hải Phồn Hoa Tập 16

Thượng Hải Phồn

 Thượng Hải Phồn Hoa kể về đầu những năm 1990, trong thời kỳ vĩ đại của Hoàng Hoàng, mọi người đều tranh giành vị trí dẫn đầu, A Bảo cũng trở thành ông Bảo, ông có thành công và thất bại, để lại một huyền thoại trong lòng những …

Read More »
Subnhanhs