Subnhanhs

Vương Phi Tiến

Vương Phi Tiến Công Tập 14

Vương Phi Tiến

 Vương Phi Tiến Công kể về Vu nữ Thái Kê Tô Mộ Yên là hậu duệ của Vu tộc Bắc Lương. Theo khế ước của hoàng thất và Vu tộc, cô được ban hôn cho Cửu hoàng tử Phong Lạc Thần, người tuy không được trọng dụng nhưng lại có …

Read More »
Subnhanhs