Subnhanhs

Lòng Quân Không Thể Giấu Tập 20

Lòng Quân Không Thể Giấu kể về đốc công Mộ Dung Tàng vốn muốn nuôi dưỡng con gái kẻ thù Vân Kiều trở thành con át chủ bài để mình đối phó kẻ thù, sớm tối bên nhau lâu ngày sinh tình, yêu phải nàng, vì thế mà rơi vào vướng mắc yêu và hận.

About subnhanhs.pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subnhanhs