Subnhanhs

Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Tập 16

Mạch Thượng Nhân Như Ngọc là một bộ phim truyền hình nổi tiếng với nội dung xoay quanh gia đình họ Tống, một gia đình có dòng dõi nho học nổi tiếng. Trong gia đình này, các con đều là người giỏi văn đàn và có tiếng tăm từ sớm. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất người con gái thứ ba Tống Trúc (Tiểu Yến) không thừa hưởng từ cha mẹ mình bất kì ưu điểm nào ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn.

About subnhanhs.pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subnhanhs